Perunkirjoituspalvelu Nikkanen
Perunkirjoituspalvelu Nikkanen on tarjonnut jo yli 20 vuoden ajan kohtuulliseen hintaan perunkirjoitus- ja perinnönjakopalveluita sekä testamenttien laatimisia.

Olemme tottuneet hoitamaan myös monimutkaisia kuolinpesiä, paljon omaisuutta tai velkoja sekä kymmeniä perillisiä useissa eri maissa.

Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme joustavasti toimimalla myös iltaisin ja viikonloppuisin. Pääsääntöisesti tapaamiset pidetään vainajan tai lähiomaisen kotona. Käytettävissä ovat myös liiketilat Salon keskustassa.

Perunkirjoituksiin, testamentteihin, osituksiin ja perinnönjakosopimuksiin sekä kuolinpesän omaisuuden myyntiin liittyy lukuisa joukko asioita jotka vaikuttavat niistä aiheutuviin veroseuraamuksiin. Tämän vuoksi perintöasioissa kannattaa aina käyttää vain asiantuntijaa.

Palkkiomme määräytyy aina tapauskohtaisesti työmäärän ja työn vaativuuden perusteella ja siitä voidaan sopia toimeksiannon alkaessa.
Hintamme on varmasti kilpailukykyinen ja pitkäaikainen työskentely perintöasioiden parissa sekä ammattitaitomme takaa työn laadun.